GENEL YAPISI VE KULLANIM ALANLARI

 

Kalorimetreler, su ile ısıtma ve soğutma yapılan merkezi sistemlerde farklı alanlarda kullanılan ısı enerjisini ölçmek için dizayn edilmiş olan cihazlardır.

 

Kalorimetreler ölçüm ünitesi ve hesaplama ünitesi olarak 2 ana kısımdan meydana gelirler.

 

Elektronik hesaplama üniteleri kombine modellerde ölçümde kullanılan sensörlerin  üzerine seperate modellerde ise sayaçtan ayrı olarak bir duvara veya panoya monte edilirler.

 

Suyun ölçümü için kullanılacak ölçüm cihazları ise çok çeşitlik arz etmektedir. Kalorimetre sistemlerinin Isıtma veya soğutma hatlarında kullanılmasına göre 50°C - 90°C - 120°C - 130°C ve 150°C sıcaklığa uygun çeşitli özellikte ölçüm üniteleri kullanılır.

 

 Kalorimetre hesap ünitelerinin sadece ısı değerlerini ve debi değerlerini gösteren basit modelleri olduğu gibi, puls çıkışlı, MBUS, RS 232 ve RS 485 protokollerini destekleyen , merkezi sistem uygulamalarına uygun modelleri de mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMBİNE  MODEL KALORİMETRELER

 

Küçük alanlar ve apartman katları dizany edilmiş olan kombine modellerde kalorimetre hesap ünitesi , ölçüm sensörünün üzerine monte edilmiştir. 15 ve 20mm modellerde üretilen kombine tip kalorimetrelerin 0,6 - 1,5 ve 2,5 m3/h kapasiteli modelleri mevcuttur. Kalorimetrelerin puls çıkışlı veya MBUS çıkışlı modelleri de mevcuttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPERATE  MODEL KALORİMETRELER

 

Büyük alanlar ve sanayi tesisleri için kullanılan kalorimetre sistemlerinde , hesap üniteleri ölçüm sensöründen ayrıdır. Kalorimetre sistemlerinde genellikle 25mm ve daha büyük çaplardaki hatlarda kullanılan sistemler  seperate tiptedir.

 

Seperate kalorimetrelerin hesap üniteleri kombine tiplere göre daha fonksiyonludur. Birden fazla puls çıkışlı, MBUS çıkışlı veya 4-20mA çıkışlı model seçenekleri olduğu gibi, programları daha işlevsel ve kapsamlıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALORİMETRE AKIŞ SENSÖRLERİ

 

Kombine tiplerde ,akış sensörü olarak single jet tipte veya ultrasonik sensörler kullanılır.Seperate modellerde ise daha ekonomik olduğu için genellikle singlejet, multijet veya woltman tip sensörler kullanılmasına rağmen ,  kullanılan yerin özelliklerine göre elektromanyetik veya ultrasonik tipte akış sensörleri de kullanılmaktadır.